Serbestlik derecesi

örnek mevcudundan örneğe dahil birbirinden bağımsız n değere istinaden tahmin edilecek k adet ana kütle parametresinin çıkartılması, yani v—n-k olarak tanımlanır.
Serbestlik derecesi, Binom. Poisson, Student. Ki-kdre ve F dağılımlarında ayrıca örnek vasıta- siyle hesaplanacak ana kütle variyans ve standart sapmasının tahmininde sistematik bir hataya düşülmemesi için kullanılır.
Meselâ, n—4 olan bir numunede terimlerin örnek ortalamasından sapmalarını bulmak isteyelim. Birinci fark x1-x—dl in herhangi bir sayı dx—6 olduğunu kabul edelim. Aynı şekilde d2 ve d3 için d2= -9; d3= —7 olacak şfekflde keyfi değerler alabiliriz. Ancak d4 için artık keyfi bir değer vermemiz mümkün değildir; çünkü dA ün kıymeti – x) — %d{ = o nedeniyle d4—o – dt
– d2- d3—0 – 6+9 + 7=10 dur.
Bu kısaca, kıymetlerin örnek ortalamasından n – 1 adet farkı verildiği zaman n’c farkın belirlenmesi demektir. Böylece bir örnek varlyansı için, n – 7 adet kıymetin ortalamadan sapması keyfi olabileceğinden ötürü, n – 1 serbestlik derecesi vardır.
Almancası ; Freiheitsgrad.
İngilizcesi : degree of freedom.
(Bk; Binom bölünmesi, ki-kare. F bölünmesi, variyans, tahmin).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın