Serbest para kesimi

fertlerin altın ve gümüşü külçe halinde darphaneye getirip Tuğra resmini ödemek şartile bunları paraya çevirtmeleridir.
Almancası : freie Münzprägung, freie or ….. Ausprägung.
Fransızcası : frappe libre.
İngilizcesi : free coinage.
(Bk; Altın Sikke Sistemi, Gümüş Standardı, Bimetallizm).

Yorum yazın