Serbest mübadele prensipi

dış ticarette Merkantilizmin antitezi olarak doğmuştur.
Bu prensipîn hedefi, himayeci gümrük vergilerinin ve ticareti engelleyici ithalât kısıtlamalarının kaldırılmasıdır.
On Sekizinci Yüzyılda serbest nhübadelenin faydasını ilk belirtmiş olan iktisatçı, Isaac Ger- vaise’dir. Ancak çağına kıyasla çok ileri fikirlere sahip bulunan Isaac Gervaise’in eseri, fikir çevrelerinin dikkatini uyandırmamıştır.
Fizyokratlar, serbest-mübadele tezini Avrupa- ya duyurmuşlardır. Klâsikler, bu tezi sistemlerinin temeli olarak kabul etmişlerdir. Manchester Ekolü, azimli ve güçlü bir kampanya ile serbest mübadele tezini zafere ulaştırmıştır.
İlk Cihan Savaşı ve Büyük Buhran, hemen bütün hükümetlerin serbest mübadeleden ayrılmalarına yol açmıştır.
İkinci Cihan Savaşı sonunda, Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısının adını taşıyan Clayton Planı, serbest mübadeleye doğru dünya ticaretini yaklaştırıcı gayretlerin başlangıcını teşkil etmiştir.
Gatt, İktisadî işbirliği sistemleri, ortak pazarlar ve serbest ticaret alanları bu yönde kaydedilmiş kısmî gelişmelere örnek gösterilebilir.
Almancası : Freehandelspolitik.
Fransızcası : libre échange.
İngilizcesi : free trade.
(Bk; Liberalizm, Manchester Ekolü, Klâsikler, Ricardo’nun Dış Ticaret Teorisi).

Yorum yazın