SEMPATİ GREVLERİ – Sempati Grevi

başka bir işyerinde veya iş- kolundaki grevin başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla işçilerin giriştikleri kanunsuz bir toplu mücadele hareketidir.
Grevin unsurlarından birî de meslekî amaçtır. Çalışma ve yaşama şartlarını korumak ve geliştirmek için işçilerin topluca giriştikleri bu hareketin işverene karşı olması gerekmektedir. Genellikle kanun dışı sayılan sempati grevlerinde ise işçilerin kendi işverenleri ile herhangi bir uyuşmazlıkları mevcut değildir. Başka işyerlerin- deki işçilerin giriştikleri g’revin başarı şansını yükseltebilmek için bu hareketi yapmaktadırlar.
Sempati grevleri işçiler arasında sınıf şuurunu canlandırabilmek, dayanışmayı kuvvetlendirebil- mek amacıyla geçen asırda ihtilâlci sendikacılık görüşünü savunanlar tarafından bilhassa tavsiye ve teşvik edilmiştir. Bu sebeple bu gibi grevlere dayanışma grevleri de denilmektedir.
Türk mevzuatında sempati grevleri kanunî grevlerden sayılmamıştır.
Almancası : Sympathiestreik, Solidaritâs- streik.
Fransızcası : grève de solidarité.
İngilizcesi : sympathy strike.
(Bk; grev, grev nevileri, sempati lokavtları).

Yorum yazın