Sempati değeri

bir mala piyasa rayici dikkate
alınmaksızın, sübjektif ve duygusal ölçülerle biçilen pahadır. Objektif değerin yahut piyasa fiyatının üstündedir. Bu tür malların yerine çoğunlukla bir başkası ikame edilemez. Spor yarışmalarında kazanılmış kupa, harp madalyası, uğur eşyası, baba yadigârı saat gibi.
Nedret, sempati değerini yükseltebilir. Bir armağanı kazanmış tek insan olmak gibi.
Almancası : Affektionswert.
Fransızcası : valeur affective.
İngilizcesi : sympathy value.
(Bk; sempati fiyatı).

Yorum yazın