Self servis

sisteminde, satıcı memur yoktur. Müşteri alacağını kendi seçer. Bedelini mağazadan çıkarken öder.
Sistemin iki avantajı vardır.
Birincisi, satış masraflarım azaltmasıdır. Satış masrafları, malı derhal alınabilecek durumda hazırlamağa ve hırsızlığı önleyici kontrollere inhisar etmektedir.
İkincisi, serbest bırakılan müşterinin daha fazla mübayaa yapmak eğilimini göstermesidir. Self-service lokantalarında ve mağazalarında, müşteri başına ortalama harcama miktarı diğer benzeri işyerlerinden yüksektir.
Sistemin başlıca iki sakıncası kaydedilmiştir.
Birincisi, müşterilerin malları ellemeleri, yerlerini değiştirmeleri ve tezgâh düzenini bozmalarıdır.
İkincisi, hırsızlık oranının yüksekliğidir. Self- Service mağazalarında, alınan ve satılan mallar bakımından, envanter farkı normal iş yerlerin- dekinden daha açıktır.
Almancası : Selbstbedienung.
Fransızcası : self-service, libre service.
İngilizcesi : self service.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın