Sektörler

Birinci. İkinci ve Üçüncü diye adlandırılarak sınıflandırılmaktadır.
( Bu sınıflandırmayı teklif edenler ve kabul ettirenler arasında Allen Fisher ve Colin Clark zikredilebilir.
Birinci sektör, temel faaliyeti kavramaktadır. Tarım ve madencilik, birinci sektör faaliyetleridir.
inşaat ve imalât sanayii, ikinci sektörün dallarıdır.
Ulaştırma, ticaret, turizm, bankacılık, eğlence sanayii ve borsalar üçüncü sektörün kapsamına girmektedir.
Jean Fourastié. bu sınıflandırmadan hafifçe ayrılmıştır. Sınıflandırmağa kriter olarak, sektörlerde prodüktivitenin istihsale etkisini dikkate almak gerektiğine işaret etmiştir. Bu iktisatçıya göre, prodüktivite birinci sektörde orta, ikinci sektörde çok kuvvetli ve üçüncü sektörde zayıf etkiye sahiptir.
Almancası : Sektör en.
Fransızcası : secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire.
İngilizcesi – primary sector, secondary sector, tertiary industry.
(Bk; birinci sektör, ikinci sektör, üçüncü sektör, Colin Clark, Jean Fourastié).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın