SATIŞ MASRAFLARI

işletme mal, ya da mamül- lerinin satışını ve pazarlanmasın! sağlamak üzere katlanılan masrafları ifade etmektedir. Bu kapsamı ile aşağıdaki masraflar, satış masrafları için de görülmektedir :
— İşletme satıcı ve plâsiyelerine verilen ücret ve komisyonlar ile bunların seyahat masrafları.
— Reklâm ve dağıtım masrafları.
— Satış servisi ücretleri ve diğer masrafları.
— Müşterilere gönderilen numunelerin masrafları.
— Ambalâj ve paketleme servisi masrafları.
— Müşterilere verilen kredilerin tahsilât masrafları.
Bu kapsamı ile satış masrafları, genellikle «dönemsel maliyetler» olarak görülmekte ve işletmelerde imalât, ya da mal maliyetlerile ilgilendirilmeden, ortaya çıktıkları dönemlerde masraf kaydedilmektedir.
Almancası : Verkaufsspesen. Vertriebskosten.
Fransızcası : frais commerciaux, frais de vente.
İngilizcesi : selling expenses.

Yorum yazın