ŞARTLI YARDIM

Marshall Planının ilk zamanlarında uygulanmıştır.
Şartlı Yardım mekanizması, şöyle özetlenebilir : *
Marshall Planının yürürlüğe konulduğu yıllarda, Avrupa ülkelerinden bazıları dolar sıkıntısı çekiyorlardı. Fakat Avrupa haritasında yer almış bulunan ve dolardan başka her türlü dövizin susuzluğunu duyan memleketler de vardı.
Bir misal verelim-
Şartlı Yardım hükümleri dairesinde İngiltereye dolar tahsis edilince, bu işleme paralel olarak İn- gilterenin meselâ Türkiyeye sterling yardımı yap-ması isteniyordu. İngiltere aldığı dolarla ithalât yapmak ve ayrıca Türkiyeye mal satmak imkânını elde ediyordu.
Almancası : Hilfe unter Bedingungen.
Fransızcası : aide conditionnelle. ” ..
İngilizcesi : tied aid.
(Bk; milletlerarası İktisadî işbirliği, Amerikan Yardımı, Marshall Planı).

Yorum yazın