SARRAF PARASI

Avrupa’da altın karşılıklı emisyon rejimlerinin öncüsüdür.
On Yedinci Yüzyılda İngiltere krallarının Londra kalesine emanet bırakılmış kıymetlere iki defa el koymaları üzerine, sarraflar varlıklarını kendi iş yerlerinde saklamak üzere tertibat almışlar ve müşterilerinin tevdiatını da kabule başlamışlardır. Ticaret aleminde, sarraflanf>-yerdikleri makbuzlar ödeme aracı gibi kullanılmıştır. TevfclN^ilen
altın yerine makbuzlarının tedavül ettiğini göıvc^
sarraflar, kasalarındaki mevcudun üstünde makbuz emisyonu yapmışlardır.
1693 de bir Londra yargıcının makbuz emisyonunu önleyici kararı üzerine, İngiltere Bankası kurulmuş ve aynı zamanda çek’li ödemelerin ge lişme kaydettiği görülmüştür. ¿mS*
İngilizcesi : goldsmiths’notes.’ ~
(Bk; Bank of England, William Paterson, çek’- in tarihçesi).

Yorum yazın