SARI SÖZLEŞME

alırken işçilere sendikaya girmi- yeceklerine dair imzalattırılan taahhütnamedir.
Kanun, birçok ülkelerde sarı sözleşmeleri yasaklamıştır.
Almancası : Anstellungsvertrag, in dem Arbeitnehmer sich verpflichtet, keiner Gewerkschaft beizutreten.
İngilizcesi : yeUow-dog contract.
Tßk; sarı sendikalar).

Yorum yazın