SAKIZLI OHANNES PAŞA

eski Türk iktisatçılarındandır.
1830- 1912 yıllarında yaşamıştır.
Mülkiye Mektebinde hocalık yapmıştır. Sayıştay savcılığında bulunmuştur. Değişik mevkilerde başarılı memurluğu vardır. 1897 de Hazirıe-i Hassa Nazırı olmuştur.
ilm-i Servet-i Milel ve Mebâdi-i Ilm-i Servet-i Milel adlı eserlerile tanınmıştır.
Klâsik Ekolü terimlemiş ve liberal görüşleri savunmuştur.

Yorum yazın