SAİNT-SİMON’CULAR

önemli ikisi. Prosper Enfantin ve Armand Bazard’dır.
Saint-Simon. hayatının son yıllarında kendi adını taşıyan akımın ana fikirlerinden ayrılmasını Ben Saint-Simon’cu değilim! diye protesto etmiştir.
Saint-Simon’cular, doktrinlerini yaymak için 1828 de bir mezhep gibi teşkilâtlanmışlardır. Kendilerine göre kanun ve kurallar hazırlamışlardır. Ayinler yapmışlardır. Skandaller çıkarmışlardır.
SaintSimon’un sosyalistliği aşırı değildi. Saint- Simon’cular ise. kollektivist idiler, özel mülkiyete karş* idiler. Mirasın kaldırılmasını istiyorlardı. Devletten başkasının miras hakkı olamayacağını savunuyorlardı. Herkese hayatta eşit şans ve ehliyetine göre mevki verilmesi gerektiğini yazıyorlardı. Hitap ettikleri zümreler, aydınlardı. Kültürlü insanları davalarına kazanmağa çalışıyorlardı ve asıl büyük kütleyi peşlerinden sürük- İ3meğe önem vermemişlerdi.
Almancası : Saint-Simonisten.
Fransızcası : Saint-Simoniens.
İngilizcesi ; Saint-Simonians.
(Bk: Saint-Simon, idealist Sosyalizm. Bazard. Enfantin).

Yorum yazın