SABİT KURLU, KONVERTİBİLİTE yahut SERBEST DÖVİZ

rejimlerinde, kambiyo kurları belirli sınırlar içinde istikrarlıdır. Altın çıkış noktası, kambiyo kurlarının tavan fiyatıdır. Altın giriş noktası. kambiyo kurlarının taban fiyatıdvc. Kambiyo kurları tavan ve taban fiyatlarının üstüne çıkmak veya altına düşmek istidadını gösterince, merkez bankası düzenleyici müdahalelere girişerek döviz fiyatlarının istikrar sınırlarını aşmasını önler.
128 No. lu şekil, sabit kurlu konvertibilite rejiminin modelidir.
Dik eksende kambiyo fiyatları ve yatay eksende döviz arz ve talep miktarları gösterilmiştir.
Tahlil süresinin başlangıcında, döviz arz eğrisi S ve döviz talep eğrisi D dir. Fiyat A noktasında istikrardadır. Arz ve talep edilen döviz miktarı OM dir.
Farzedelim ki ödemeler dengesi bozulmuş ve döviz talep eğrisi Dt e kaymıştır. Merkez bankası pasif seyirci durumunda .kalırsa, döviz fiyatı k2 ye yükselecek ve döviz talebi ON olacaktır.
Sabit kurlu konvertibilite rejiminde, kurların yükselişi B noktasına gelmeden merkez bankası altın çıkış noktasında düzenleyici altın ve döviz satışlarına başlar. Müdahalenin başladığı C noktasında, arz eğrisi yön değiştirerek St doğrultusuna girer. Bu noktadan itibaren, talep artışı dolayısile döviz fiyatları yükselmez. Merkez bankası, tavan fiyatına bütün talepleri döviz ve gerekirse altına ödeyerek karşılar. Talep eğrisi de iken, döviz talebi OR miktarına çıkar.
C noktasının yani altın çıkış noktasının sağında, arz elâstikliği sonsuzdur.
Döviz fiyatları düşerse, altın giriş noktasında merkez bankası yine müdahale eder. Ancak bu sefer, taban fiyatına düzenleyici alımlara koyularak kurların daha fazla düşmesini önlemeği hedef tutar.
Almancası : konstante Wechselkursen. Fransızcası : convertibilité à taux stable. İngilizcesi : convertibility with stabilized exchange rate.
(Bk; fleksibl kambiyo kurları, altın noktaları, kambiyo denkleştirme fonu).

Yorum yazın