SABİT FİYATLARLA MİLLİ GELİR

belli bir temel yılın fiyatlarına göre hesaplanır ve para değerindeki değişiklerin etkisini tecrit ederek reel öl- çüde kaydedilen gelişmeyi gösterir.
Almancası : Sozialprodukt in konstanten Preisen.
Fransızcası : revenu national aux prix constants.
İngilizcesi : national income at constant prices.
(Bk; millî gelir, fiyat indeksleri).

Yorum yazın