RUEFF KANUNU

İngiltereye ait istatistikler üzerinde yapılmış bir gözlemin sonucudur.
Jacques Rueff. 1919-1925 döneminde, İngil- teredeki işsiz sayısı ile ücretler ¡fiyatlar oram arasında bir korelasyon bulunduğunu tesbit etmiştir. ücretlerin fiyatlara intibak edememesinden işsizlik doğduğunu ve ödemeler bilânçosun- da ahenksizlikler belirdiğini ortaya koymuştur. Ücretler ile fiyatlar arasındaki esneklik derecesinin aynı olmamasından ileri gelen durumları tahlil etmiştir.
Rueff Kanunu. ‘İktisadî araştırmaların gelişme yönünü etkilemiştir. Ragnar Frish. bu kanunun etkisi altında ekonometriye götürecek çalışmalara girişmiştir. Rueff Kanunundaki toplam talep kavramı, Keynes’in Genel Teorisile literatürün önemli konularından biri olmuştur.
(Bk; Jacques Rueff).

Yorum yazın