ROTHSCHILD’ler

eski ve tanınmış bir Musevi banker ailesidir.
Ailenin isim yapmış ilk büyüğü, 1743-1812 yılları arasında yaşamış olan Meyer Amschel Rothschild’dn. Hesse – Cassel elektörü Birinci Wilhelm”n malî işlerinden ve dış ticaret işlemlerinden servet yapmıştır. Çocuklarını Avrupa’nın büyük merkezlerine göndererek, firmasını milletlerarası bir örgüt haline getirmiştir.
Londra’da yerleşen ve 1777-1836 arasında yaşamış olan Nathan Rothschild, iş hayatında büyük başarı göstermiştir. Napolyon Savaşlarının finansmanına hizmet etmiştir. Büyük bir servet toplamıştır.
1792-Î868 yıllarında yaşamış olan James Rothschild Parise yerleşmiş ve ailenin Fransa kolunu geliştirmiştir.
Diğer kardeşler Frankfurt, Viyana ve Napoli’de iş yapmışlardır.
Aile fertleri, aralarındaki dayanışma ile tanınmışlardı. Büyüklerine besledikleri saygı sınırsızdı. Frank Harris’ in anlattığına göre, banka mahzeninde işletilmeksizin bir milyon İngiliz altınını ihtiyat saikile bulundurmak, bir aile geleneği idi.
Rothschüd’lar ingilterede Merchant Bankers ve Fransada la Haute Banque durumunda çalışmışlardır. Birçok kredi kurumlarında, sanayi tesislerinde ve madenlerde iştirakleri vardır. Bulundukları memleketlerdeki hükümetlere ve diğer devletlere geniş krediler açmışlardır. Devletlere açtıkları büyük krediler dolayısile, devalüasyonlarda ve enflâsyonlarda kayıplara uğramışlardır. 1965 yılına kadar, mevduat bankacılığına gereken önemj vermemiş olmaları da, ayrıca servetlerinin gelişmesini etkilemiştir. Ancak madencilik alanında, henüz tam değerleri ve rezervleri bilinmeyen on binlerce işletmeye açılmamış cevher yatağının sahibidirler. Bordeaux bölgesinde de, şarapçılığa ve bağcılığa önemli yatırımlar yapmışlardır. Ortak Pazar içindeki yatırım politikasında rol oynayan büyük bir malî kuruluşun yönetimine hâkimdirler.
Dünyanın sayılı yarış ekürilerine ve san’at koleksiyonlarına bir zamanlar sahip olmuşlardır. Baron Edmond de Rothschild. Louvre müzesine otuz bin gravür ve üç bin resimden mürekkep bir koleksiyon bağışlamıştır.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın