ROOSA BONOLARI

Amerikanın dış ödemeler bi- lânçosunu korumak üzere başvurulmuş bir tertiptir.
Bu bonolar, Amerika’da para siyasetinden sorumlu siyasî müsteşar R.V. Roosa’n.m adını taşımaktadır.
Roosa Bonoları, devredilemez karakterli faiz getiren kısa ve orta vadeli borç senetleridir. Bu bonolar, Amerikaya alacaklı duruma geçen memleketler merkez bankalarına tevdi edilmektedir.
Bonoların özerinde yazılı meblâğ, dolar veya alacaklı memleket parasile hesaplanmaktadır.
Bu bonolar, Amerikayı borçlarına karşılık derhal transfer yapmak zorunluğundan – kurtarmaktadır.
(Bk; dolar. Swap Örgütü, Altın Kambiyo Sistemi ).

Yorum yazın