ROMA ANDLAŞMALARI

Avrupa Birliğine doğru atılmış en önemli adımdır.
1955 Haziranında Spaak’m başkanlığında toplanan Altılar Dışişleri Bakanları Ortak Pazar ve Euratom projelerini hazırlamışlardır.
1957 Martında imzalanan Roma Andlaşmala- rile Ortak Pazar’ın ve Euratom’un kurulmaları kesinleşmiştir.
Almancası : Rom-Verträge.
Fransızcası : Traités de Rome.
İngilizcesi : Rome Treaties.
(Bk; Avrupa Ortak Pazarı, Avrupa Birliği, Euratom, Avrupa Kömür ve Çelik Birliği).

Yorum yazın