ROCKEFELLER VAKFI

1913 de kurulmuştur.
Rockefeller Vakfının fonları, başlangıçta 150 milyon altın dolardan ibaretti. Fakat bu vakıf, zamanla malî kaynaklarını geliştirmiştir. •
Vakfın amacı gelişme, beslenme ve nüfus problemlerini insanlığa fayda .getirici ^yaklaşımdan yapılacak araştırmalara ve çalışmalara yararlı olmaktır.
Kamu sağlığn ve tıp alanlarında, Rockefeller Vakfı, önemli ilmî faaliyeti finanse etmiştir.
Pek çok ilim adamına. Rockefeller Vakfınca burslar verilmiştir.
Almancası : Rockefeller – Stiftung.
Fransızcası : Fondation de Rockefeller.
İngilizcesi : Rockefeller Foundation.
(Bk; modern vakıflar, John Davidson Rockefeller).

Yorum yazın