Robert PEEL

İngiliz devlet adamıdır. Muhafazakârdı.
1788-1850 yıllarında yaşamıştır.
41 yıl parlamento üyeliği yapmıştır. Birçok kabinelere girmiştir. Başbakan olmuştur.
Devletin ödeme sistemini ıslâh etmiştir. Paraya istikrar vermiştir. 1844 de, Currency Prin- ciple esasına göre, İngiltere Bankasında reform yapmıştır. Ceza kanunlarını değiştirmiş ve daha insanî hükümler koydurmuştur. Katoliklerin seçilmeleri hakkındaki kanunu parlamentodan geçirmiştir. Polis teşkilâtını organize etmiştir. Gelir Vergisini uygulamıştır. Bankaları kontrol sistemini kurmuştur, ingilterenin Himayecilikten Liberalizme geçmesine doğru ilk önemli adımı atmıştır.
(Bk; İngiltere Bankası, serbest mübadele, Currency Principle).

Yorum yazın