Robert Solow

1960’!ı yıllarda Amerika’da neo- klasik ekonomistler arasında yer almıştır. İstikrarlı Denge Modeli ve Büyüme Modelleri geliştirmiştir. Solow, bir ekonomide istikrarlı bir dengeyi kanıtlamak için bu dengeye nasıl varıldığını ve dengeden nasıl ayrıldığını belirten formüller geliştirmiş ve sonunda dengenin tekrar nasıl kurulacağını açık bir şekilde izah etmiştir. Solow’un istikrarlı denge modelinde, kararlı bir şekilde büyümeyi devam ettirecek olan emek ünitesine sermaye birikim hızı, sermaye/emek oranının kendisi ile nüfus artışı hızının etkili olacağını kaydetmiştir. Dışa açık olmayan ekonomilerde gelişmenin göstergesi olan en basit neo-klasik model, yine Solow’un Büyüme Modeli’dir. Burada Solow, bir teküretilen mal olduğunu farkeder. Bu modelde So- low emeği mevcut üretim faktörü, sermayeyi ise üretilen malın stoğu olarak kullanır.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın