Risorgimento nedir – Risorgimento ne demek

İtalyancada rönesans anlamına gelen bir kelimedir.
İtalya birliğinin kurulmasın» hedef tutan harekete bu ad verilmiştir.
Risorgimento hareketi 1815 de başlamış ve 1870 e kadar sürmüştür. ?
Hareket, birçok kollara ayrılmıştı.
Bir aralık Cumhurbaşkanı seçilen Mazzini liderliğindeki Radikaller. Karbonari mensuplarını da aralarına almışlardı. Bunlar cumhuriyetçi, kilise taassubu aleyhtarı, sosyal reform yanlısı idiler.
Sağcı grup, İtalya birliğinin Papa yönetiminde kurulmasını istiyordu.
Kuzeyli sanayiciler ile mutedilleri ise, Victor Emmanuel’in birleşmiş İtalya Kralı olmasına çalışıyorlardı.
Risorgimento hareketi, İtalyada birçok isyanlar çıkartmış, milletlerarası ihtilâtlara sebebiyet vermiş ve İtalyan milliyetçiliğinin sembolü olmuştur. Bu hareket sayesinde, Liberalizm İtalyaya yayılmıştır.
(Bk; Karbonari).

Yorum yazın