All risk Sigortası Nedir

All risk Sigortası Nedir

Sigortalıyı bilhassa hariç tutulmuş sebeplerden başka diğer bütün sebepler dolayısıyle meydana gelecek kayıplara karşı koruyan sigorta şekli.

Bu tip poliçeler teminat altına alınan tehlike veya tehlikeleri ismen tanımlayan adı poliçelerin dışındadır.

Mevcut bir poliçeye ilave edilebilen tehlike miktarının son elli yıl içinde gösterdiği artış nihayet, istisna edilenler dışında her türlü teminatı veren ali risks poliçelerinin ortaya konmasını temin etmiştir. Ancak bugün için bu tip poliçeler sadece muayyen nitelikteki eşya ve mallar için verilmektedir.

Bu tip poliçelerde yer alan istisnalar:

• Harp rizikoları •Radyoaktif kirlenmeler •Normal yıpranma ve aşınmalar

• Elkoyma müsadere, istimlak ve benzeri haller •Makine kırılması rizikolarıdır.

Bu tip poliçelerde tehlikeyle ilgili hiç bir tarif ve kısıtlama yer almamakta sadece hasarın ispatı mükellefiyeti sigortalının üstünde bırakılmıştır. Poliçenin verilmesinden evvel eşyanın kıymeti konusunda mutabık kalınarak değerinin sigortalı tarafından ispatı şartı aranır.

Ali Risks poliçelerinde her bir tehlike müstakilen değil, bir bütünün parçalan olarak mütalaa edilmektedir.

Adet arttıkça normal dışı gibi görünen tehlikelerin yazılmasında fazla tereddüt gösterilmez

Etiketler: ,

Yorum yazın