Richard PRICE

Ingiliz iktisatçısı ve din adamıdır.
1723-1791 yıllarında yaşamıştır.
İhtimali hesap üzerinde uzun yıllar çalışmıştır. Bu konu da yazdığı eser, sigortacılara rehber olmuştur.
İngiltere nüfusunun 1688 den sonra azaldığını iddia ederek istatistik tahminlerinde ağır bir hatâya düşmüştür.
Sinking Fund projesinin sahibidir. İddiasına göre, bu sistem sayesinde, devlet borçları kül- feltsiz bir şekilde itfa edilecekti. Ingiltere Başbakanı Sinking Fund projesini benimsemiş ve ugulamak istemiştir. Sistemin mesnetsiz olduğunu isbat eden, ingilterenin ve İrlandanın borçları hakkındaki eserile şöhret yapan matematikçi Robert Hamilton’dur.
Sinking Fund projesi, o vakit uğramış olduğu başarısızlığa rağmen modern amortisman sandıklarının öncü teşebbüsü sayılabilir.
(Bk; Robert Hamilton).

Yorum yazın