RİCARDO SOSYALİSTLERİ

On Dokuzuncu Yüzyılda sınırlı gelişme’ Kaydetmiş vp Marksiim’iQ. ortaya çıkmâsile gölgelenmiş bir akımdır.
Bu akımın taşlıca temsilcileri William Thompson.^ Thomas Hodğskifi ve John Gray’ dir
Artl Değer terimini kullanmaks/z/n bu terimi
tahlil edenler, Ricardo Sosyalistleridir.
Ricardo Sosyalistleri, iki ana fikirden hareket etmişlerdir. Bu ana fikirlerden biri Doğal Hukuk ve diğeri Ricardo’nun Değer Teorisidir. Doğal Hukuk kavramının yardımile Ricardo’nun Değer Teorisini kaidesine ters oturtarak tanınmış Klâsik iktisatçının doktrinine taban tabana zıd bir sonuca varmışlardır.
Ricardo Sosyalistlerine göre, kimsenin işleyeceğinden fazla toprağa ve emeğinin yaratabileceğinden fazla gelire sahip olmaması gerekirdi. Değeri emek yarattığına göre, gelirin tümü de onun hakkı idi. Toplum çileni, adalete ve Do- ğal Hukuka uygun olarak yeniden biçimlendiril- ?; meliydi. hak otan mülkiyet, yerini Do-
ğa! Hukuka bırakmalr ¡icU. Emeğe yarattığı değerden eksiğini vererek avantajlı durumdaki, mal sahiplerinin aradaki farkı kendilerine almaları
önlenmeli idi. .. .
enim ? . v i’t-ırvr«
Almancası : Ricardische Şozialisten.
Fransızcası : socialiştes ricardiens.
İngilizcesi : Ricardi$n söcıalists.
(Bk; John Gray, Thomas’ Hodgskin, Luddite).

Yorum yazın