REZERV

lügat anlamında ihtiyat demektir.
Bu terim, firmaların yedek akçelerini ve ayrıca merkez bankalarının dış ödemelerde yararlanabilecekleri likiditeyi ve likiditeye çevrilebilecek imkânlarını ifade eder.
Merkez bankalarının rezerv’lerini teşkil eden değerler, şunlardır :
a) Altın ankesi,
b) Likit döviz portföyü,
c) Yabancı devletlerden bedeli dövizle tahsil edilebilecek olan hazine bonoları,
d) Roosa bonoları ve Amerika Birleşik Devletlerinin gerektiğinde likiditeye çevrilebilecek diğer senetleri ile kredi tahsisleri.
e) Henüz kullanılmamış dış krediler,
f) Swap Örgütünün sağladığı ödeme imkânları.
g) Özel çekiş hakları,
h) Milletlerarası Para Fonuna yatırılmış kotanın dörtte biri ile sınırlı derhal kullanılabilir altın tranşı.
i) Milletlerarc.ii Para Fonunun Stand-By kredileri,
j) Merkez Bankası aktifindeki dünya borsa- larında satılabilir kıymetli senetler.
Almancası ; Reserven.
Fransızcası : réserve.
İngilizcesi : reserve.
(Bk; yedek akçe, milletlerarası likidite, milletlerarası ödemeler, altın ankesi).

Etiketler: , , ,

Yorum yazın