REVİZYONCU

terimi bir doktrinin, bir anayasanın, bir andlaşmanın yahut bir mahkeme kararının tekrar gözden geçirilmesi için mücadele açanlar hakkında kullanılan bir terimdir.
Dreyfus olayında gerçek adaleti savunanlar.
1875 Fransız Anayasasında reform yapılmasını ve General Boulenger’in iktidara getirilmesini isteyen partizanlar.
Karl Marx’xn müjdelediği ihtilâl Batı sanayi ülkelerinde bir türlü patlak vermeyince yeni ve gerçekçi koşullara göre doktrini düzelttirmekte fayda gören sosyalistler.
Versaille Andlaşmasının değiştirilmesi amaç edinmiş Nasyonal Sosyalistler ve diğer gruplar.
Revizyonist olarak adlandırılmışlardır.
Almancası : Revisionisten.
Fransızcası ; révisionniste.
İngilizcesi : revisı’onnist.
(Bk; Marksizm, Rus İhtilâli, Kari Kautsky, Eduard Bemstein).

Yorum yazın