RETAİL BANKİNG

Daha çok vadesiz ve kısa vadeli mevduat toplayan, geniş şube ağına sahip ve özellikle kısa vadeli ticari alışverişleri yönlendiren ticaret ve mevduat bankalarıdır. Sermayeleri topladıkları fonlara oranla genelde az olan bu bankalar, kısa vadeli kredilerle sanayi ve ticareti finanse ederler. Bu bankalar hesaptan hesaba devir yoluyla para (kaydi) üretmek, ticaret ve diğer alanlara krediler vermek, kambiyo işlemleri yapmak, kasa kiralamak, tahvil ve hisse senedi gibi menkul kıymetlere aracılık yapmak, kabul kredisi ile kefalet mektubu ve diğer bankacılık hizmetlerini yerine getirmeyi amaçlarlar. Türkiye’de asgari bu tür bankanın kurulması için gereken sermaye 4 milyar liradır.

Etiketler: ,

Yorum yazın