RESİM

devlet gelirleri içinde bir kısım vergilerle harçlara verilen isimdir. Gerçekten resmin bir malî mükellefiyet olarak vergi ve hârç’ın dışında bir anlamı yoktur. Zira, karşılıksız olduğu vakit vergiden; bir hizmet, hak veya mal elde edilmesi karşılığı olarak alındığı zaman da harçtan başka bir şey değildir. Türkiye’de birincisine misal olarak ithalde alınan damga resmini, ¡kincisine misal olarak ta avlanma ruhsatı veya rıhtım resmini göstermek imkânı vardır. Başka ifade ile resim, yerine göre ya vergi ile yahut harçla eş anlamdadır. Buna rağmen bazı mükellefiyetlerin resim adiyle konmuş olmaları, tarihî sebeplerden ve bunların çoğunun’ menşe’lerinde değişik unsurlar bulunmasından ileri gelmiştir. Nitekim eskiden resim adı altında konmuş ve üyle yürütülmüş bazı mükellefiyetlere çağımızda genellikle vergi, bazı hallerde de -eğer hizmetle mükellefiyet arasında ilişki mevcutsa- harç adı verilmesi tercih edilmektedir. Gümrük vergisi, damga vergisi, istihlâk vergisi yerine memleketimizde yakın zamana kadar gümrük resmi, damga resmi ve istihlâk resmi tâbirleri kullanılmıştır. Bir çok Batı ülkelerinde ise bu çeşit vergiler, halâ, tarihî sebeplerle resim (droit-duty) olarak adlandırılmaktadır.
Almancası : Abgabe. Steuer, Zoll(-gebühr).
Fransızcası ; droit.
İngilizcesi : duty.
(Bk; vergi, harç, parafiskalite).

Yorum yazın