RESERVE MONEY

merkez bankasındaki emre hazır mevduat ile banknotların toplamına denir. Merkez bankasında firmaların, resmi dairelerin ve fertlerin çek keşidesine müsait hesapları olabilir. Bu hesaplar likidite bakımından diğer ban- kalarınkinden farklı değildir. Fertler ve firmalar çek keşide ederek hesaplarındaki satınalma gücünü kullanabilirler. Merkez bankasındaki bu hesaplar, bankalar arası mevduat hacmi hariç, para toplamı içinde yer alır.

Yorum yazın