RENTENMARK

Büyük Alman Enflâsyonundan istikrara geçiş esnasında kullanılmış geçici bir Pa* radır.
Rentenmark sistemini başarı ile uygulayan, Dr. Schacht’du.
Rentenmark, 1923 sonunda çıkarılmış ve altına bağlı Reichsmark sistemine kadar yürürlükte kalmıştır.
Bu praya teminat olarak Almanyanın gayrı- . menkul serveti gösterilmiştir.
(Bk; Büyük Alman Enflâsyonu, Reichsmark, Dr. Schacht, Rentenbank).

Yorum yazın