Reklam Çeşitleri – Reklam Türleri

Reklam Çeşitleri – Reklam Türleri

Reklamlar çeşitli biçimlerde sınıflandırılabilir. Sınıflandırmalar, reklamların nasıl kullanıldığı konusunda bize büyük ölçüde bilgi verirler .

REKLAM ARACINA GÖRE SINIFLANDIRMA

Bir araç, reklamın ve öteki bilgilerin iletilmesine yarayan ortamdır. Reklam araçlarını dört ana gruba bölebiliriz: Basın, yayın, açık hava ve direkt mektup. Gazete ve dergilere, radyo ve televizyona kitle aracı diyebiliriz. Çünkü bunlar geniş kitlelere seslenirler. Reklamları, onları ileten araçlara göre de sınıflandırabiliriz. Gazete reklamı, dergi reklamı, radyo reklamı, TV reklamı gibi. İlk ikisine basılı reklam dendiği de oluyor. Radyo reklamlarına spot diyoruz. Reklamcı, yapacağı reklam için bu araçların tümünden yer ya da zaman satın alır. Reklamın yapımını kendi üstlenir; satın aldığı yer ya da zaman süresine karşılık bir para öder.
Açık hava reklamlarının içine yol ve stadyum tabelaları, afişler (yol kenarlarına, binalara konulan afişler) girer. Metro, tünel, otobüs, tren ve tramvaylara konulan reklamlar da taşıt reklamı adını alır. Direkt mektup reklamları ise postayla müşterilere gönderilen broşür, katalog, sipariş formları ve siparişi verilen mallardan örneklerdir (eşantiyon). Bunlara ek olarak, dergilerde yayımlanan postayla – sipariş reklamları gelir.

BOYUTA VE MALİYETE GÖRE SINIFLANDIRMA :
Sunma (teşhir ) Reklamları ve Küçük İlanlar.
Bu sınıflandırma gazete ve dergilerle ilgilidir. Sunma reklamları gazete ve dergilerde büyük yer tutan reklamlardır. Küçük İlanlar ise, gazete ve dergilerin genellikle belirli bir iki sayfasına toplanmış ilanlardır.
Sunma reklamlarının amacı, büyük.kitlelere malı da hizmeti satmaktır. Bunların parasını genellikle bir şirket, bir kuruluş öder. Bunlar çoğunlukla resimli olur, maliyetleri yüksektir. Küçük ilanları ise daha çok bireyler verir ve bunlar pek pahalı değildir. Bunlarda “aranıyor” ya da “satılık” gibi başlıklara sıkça rastlanır. Bir şey satmak ya da almak isteyenler, iş ve işçi arayanlar küçük ilanlara sık sık başvururlar.

İZLEYİCİYE GÖRE SINIFLANDIRMA

Tüketici, Satıcı Reklamları ve Endüstriyel Reklamlar.
“Benim reklamımı kimler görmeli?” Bu,reklam yaptıranın ya da reklamcının vermesi gereken en önemli kararlardan biridir. Bu soruya yanıt bulmak her zaman kolay olmaz. Yanıt arayan, iki izleyici grubu karşısındadır. Bunlardan birini seçmesi ya da bir ikisini birleştirmesi, reklam yapanın ne satacağına ve satışta karşılaşılan sorunlara bağlıdır. Halka yönelik reklamlara tüketici reklamı denir. Malı tüketiciye satacak mağazaların sahip ve yöneticilerine yönelik reklamlar satıcı reklamı adını alır. Kendi ürün ya da hizmetlerini tanıtmak için, o ürün ya da hizmetten yararlanacak iş kollarına yönelik reklamlar ise endüstriyel reklam diye adlandırılır.

REKLAMI YAPILAN ŞEYE GÖRE SINIFLANDIRMA
Reklamlar çeşit çeşittir; havayolu reklamı, otomobil reklamı, giysi reklamı, televizyon onarıcısı reklamı, ilaç reklamı, okul reklamı, kamu hizmeti reklamı gibi. Bunların herbiri kendi başına bir reklam tipi olarak kabul edilebilir. Ya da otomobil, giysi, yiyecek gibi şeyler için yapılan reklamlara ürün reklamı denilebilir. Havayolu şirketleri, televizyon onarımcıları, banka ve sigorta şirketleri sundukları hizmetlerin reklamını yaparlar. Bu tür reklamlara da hizmet reklamı denilebilir.
Bazı reklam tipleri ise mal ya da hizmet satma girişiminde bulunmaz. Bunlar doğrudan doğruya firmayı halka tanıtma ve sevdirme amacını güderler. Bu tür reklamlara da firma (kuruluş) reklamı denir, örneğin bir banka, giriştiği madencilik işlerinin ülke ekonomisine katkılarından ve başka alanlardaki çalışmalarından sağladığı kazançlarla, yaptığı eğitim hizmetlerinden, sosyal yardım ya da yurt savunması için yardımlarından söz eden ilanlar verebilir. Bunlar doğrudan doğruya,satış ya da kâr amacı gütmeyen kamu hizmeti reklamları sınıfına girerler.

REKLAMCI TİPİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
Üretici ya da Satıcı.
Üreticiler mal üretirler. Satıcılar da bu malları alarak halka satarlar. Bunlar genellikle ayrı ayrı firmalardır. Otomobil, buzdolabı, demir – çelik ve büyük çaplı dokuma üreticileri pahalı dergi ve televizyon reklamlarına büyük ağırlık verirler. Ama malı tüketiciye doğrudan doğruya satan bölgesel toptancılar ya da perakendeciler de büyük ölçüde reklam yaparlar. Bazen üretici, malının reklamım yapması için satıcıya bir miktar para verir ya da onurı yaptığı reklam harcamalarının yarısına katılır. Bu tür reklama da ortak reklam denir.

ULAŞILAN ALANA GÖRE SINIFLANDIRMA
Ülke çapında, Bölgesel ve Yöresel Reklam.
Eğer bir firmanın malları ya da hizmetleri ülkenin hemen her yerinde bulunuyorsa, firma çoğu kez ülke çapında reklama başvurur. Otomobillerin, besin maddelerinin, sabunların, serinleticilerin, buzdolaplarının ve benzeri ürünlerin reklamı ülke çapında yapılır. Bu tür reklamlar, hemen her ülkede tüm reklamların aşağı yukarı üçte ikisini oluşturmaktadır.
Yöresel reklama sadece kendi yörelerinde yaşayan insanlara ulaşmak isteyen ticaret adamları ve perakendeciler başvurur. Marketler, otomobil satıcıları, fotoğraf malzemesi satıcıları, plakçılar ve banka şubeleri; yöresel gazete, dergi ve radyolarda reklam yapan yerlerden bazılarıdır.
Yöresel reklamlar Türkiye’deki tüm reklamların yaklaşık yüzde 10 – 12’sini oluşturmaktadır.
Ülke çapındaki reklamla yöresel reklam arasına giren reklamlara da bölgesel reklam denir. Bu reklamlar ülkenin yalnızca belirli bir bölümünde yayınlanabileceği gibi, güney ve kuzey bölgelerinde ya da, birden çok bölgesinde de olabilir.
Reklamların sınıflandırılmaları böylece sürüp gidiyor. Biz burada,en önemli reklam tiplerini anlatmakla yetindik,

Yorum yazın