Rekabet nedir

koşulları gerçekleşir.
Tam rekabet, on altı değişik piyasa şeklinden bir tanesidir. Ve günümüzde nadiren rastlanmak- tadır.
Almancası : Marktformen.
Fransızcası : formes du marché.
İngilizcesi : market structures.
(Bk; monopol, monopson, oligopol. olıgopson, akıcılık, eksik rekabet, serbest rekabet, tam rekabet, duopol, iki yanlı monopol).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın