REKABET ETMEYEN GRUPLAR

emek piyasasında nitelik itibariyle farklı emek gruplarını belirtmek üzere kullanılan bir terimdir.
Tam rekabet şartlarının carî olduğu emek piyasası için yapılan denge analizinin geçerliliği bütün emek birimlerinin homojen olmasına bağlıdır. Aslında gerçek hayatta emek arzının homojen olmadığı, çeşitli mesleklere ve türlere bölünmüş bulunduğu açıktır. Bu emek gruplarında bulunanlar kendi içlerinde rekabet etmekle beraber. diğer grupların mensuplarıyla rekabette bulunmazlar. Rekabet etmeyen gruplar adını taşıyan bu emek türleri arasında faktör mobilitesi bahis konusu olamıyacağından her grup için kendi arz ve talebine göre belirlenen ayrı piyasa dengeleri düşünülebilir. Bu şekilde çeşitli emek türleri arasındaki ücret farkları da izah edilmiş olur.
Almancası : nichtkonkurrierende Gruppen.
Fransızcası : groupes non-concurrentes.
İngilizcesi : noncompeting groups.
(Bk; emek piyasası, emek arzı, emek talebi).

Yorum yazın