Reinhard KAMITZ

tatbikatçılıktan yetişmiş ve iktisat siyaseti alanında başarı göstermiş bir Bohemyalı uzmandır.
1907 doğumludur.
Önce ihracat ve imalât işlerile uğraşmıştır. 1934- 1938 yıllarında Avusturya Konjonktür Enstitüsünde çalışmıştır.
Viyana Üniversitesine fahrî profesör seçilmiştir. 1952 – 1960 arasında Avusturya Maliye Ba-kanlığını yapmıştır. Sonra Avusturya Millî Bankası guvernörlüğüne getirilmiştir.
Avusturya ekonomisinin kalkınmasında ve dengeye kavuşturulmasında en büyük hissenin sahibidir. 1952 de, aşırı enflâsyon eğilimlerini durdurmuş ve paraya istikrar kazandırmıştır.
Para istikrarının ve İktisadî dengenin maliye politikasına bağlı bulunduğuna inanmış ve bu inancını başarı ile uygulamıştır.

Yorum yazın