REİCHSMARK

Alman parasının eski adı’dır.
Reichsmark. 1875 den 1914 yılına kadar Altın Sikke Standardı esasları dairesinde konvertibl bir para idi.
Birinci Cihan Savaşında Reichsbank’ın banknotları altına çevirme mükellefiyeti tatil edilmiş ve cebri tedavül mekanizması kurulmuştur.
Büyük Alman Enflâsyonunda mark değeri sıfıra inmiştir.
Rentenmark tecrübesinden sonra. Alman pa- râsı yine Reichsmark adile Külçe Altın Sistemine
1925 de bağlanmıştır.
Büyük Buhran’la beraber kambiyo kontrolü kurulmuş ve Reichsmark’ın konvertibilitesi kaldırılmıştır.
İkinci Cihan Savaşından sonra, Alman parasına Deutsche Mark, denilmeğe başlamıştır.
(Bk; Reichsbank. Rentenmark, Alman. Enflâsyonu, Deutsche Mark, Alman markının revalüas- yon problemi).

Yorum yazın