REICHSBANK

İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar Almanyada emisyon kurumunun taşıdığı ünvan- dır.
Reichsbank, öze! sermaye ile kurulmuş bir merkez bankası idi. Ancak ortaklan bankanın yönetimine etkili değillerdi ve yöneticiler hükümet tarafından atanırlardı..
Reichsbank, ntsb’i emisyon monopolüne sahipti. Daha önce «banknot çıkarmış bulunan bankalar, Reichsb^Ak. faaliyete geçtikten sonra i yap- ŞİdMfcÜmıçekmemişlerdir.
Rejchşbank, ^ Savaşına kadar, .çıkardığı banknotlara üçte bir oranında ankes bulundururdu. Emisyonun^arşılığf^üçte ,birtaltın ve üçte iki tüccar senedi idi Ancak bu sınır,; katı değildi. Tüccar senetlerine, karşılık reeskont kanalile altına dayanmayan 250 milyon marklık ek emisyon imkânı vardı. Ve emisyon, bu 250 milyonluk marjı aşarsa,. Reichsbank fazlası için % 5 vergi ödemekle yükümlü tutulurdu.
ilk Cihan Savacından sonra, Alman parası 30 Ağustos 1924 tarihli kanunla eski değeri üzerinden altına bağlanmıştır. Mark’ın kıymeti, yine 358 miligram saf altın olarak tesbit edilmiştir. Altın külçe sistemi kabul edilmiştir. Emisyonun % 40 altın veya döviz ankesine dayanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca bankanın aktifinde emis- . yonun % 40 civarında bir ikinci derece likidite ihtiyatı bulunmasında fayda mülahaza edilmiştir.
Büyük İktisadî Buhranı izleyen devrede, Reichsbank markın konvertibilitesini koruyama- mıştır. 1931 de. Almanya altın standardından ayrılmış ve ayrıca kambiyo kontrolü rejirnini kurmuştur.
(Bk; Reichsmark, Deutsche Mark, Deutsche Bundesbank, Rentenmark).
7

Etiketler:

Yorum yazın