REFUNDING ve KONVERSİYON

kelimeleri çok defa aynı anlama kullanılmakla beraber, aralarında bir nüans vardır.
«Refunding» bir istikrazın bedelini ödemiyerek yerine bir yenisini ikame etmektir.
«Konversiyon» eski borcun değişik faizli yeni tahvillerle değiştirilmesidir. «Refunding»de ise, faiz haddinin değişik olması şart değildir.
(Bk; konversiyon).

Etiketler:

Yorum yazın