Reflasyon

fiyatlar genel seviyesinin- yükselmesine yol açmaksızın talep hacminin genişlemesidir.
Enflâsyona kadar varmayan piyasa durgunluğunu giderici tedbirler reflâsyon terimile belirtilir.
Durgunluktan canlılığa geçiş, toplam harcama- larjn arim^sıpa bşğlıdı,r. Talebin genişlemesi, iş hacminin büyürpesirV şağlaı:. «İş hacminin büyü- < meşini, sefirlerin .^rtmasi-^ izjßr» Gelirlerin yüksel- < mesf, talebi etkilemeğe devam eder. Atıl kapasi- • teler .harekete geçirilerek talep artışı karşılan-' dığı ve fiyatlar genel seviyesi yükselmediği sürece, ekonomi reflâsyon durumunda bulunur.
(F. Ergin)
Almancası : Reflation.
Fransızcası : reflation.
İngilizcesi : reflation.
(Bk; enflâsyon, deflasyon, helezon).
REFORMİST SOSYALİZM
(Bk; Doktrinsiz Sosyaliım).

Yorum yazın