REESKONT

tekrar iskonto demektir. Vadesi gelmemiş bir senedin bazı şartlarla banka tarafından paraya çevrilmesi ise ıskontodur. Tüccarlar, kasalarındaki nakitleri, ihtiyaçlarına yeterli olmadığı zamanlarda, ellerindeki vadesi gelmemiş senetleri iskonto ettirerek likidite temin ederler. Kredi ihtiyacının genişlediği durumlarda, bankalara kırdırılan senetlerin miktarı artar. Bankaların kendilerine iskorıto edilmek üzere verilen senet-, leri, paraya tahvil edebilmeleri ise, kendi nakit durumlarıyla sınırlıdır. Şayet reeskont müessesi olmasaydı bankalar yeni krediler açabilmek imkânına sahip olamayacaklardı. Bankalar protföy- lerindeki kısa vadeli senetleri reeskont ettirerek, yani krediler içirı fon temin ederler.
Merkez bankasının reeskont ettiği senetler için aldığı faiz haddi, bankaların tüccar senetlerini iskonto ederken aldıkları faizden daha düşüktür. Bu iki faiz arasındaki fark bankaların kazancını teşkil etmektedir..
Merkez Bankası tarafından reeskont haddinin düşürülmesi veya yükseltilmesi kredi hacmine tesir eder.
Merkez bankasının iktisadi hayata müdahele yollarından biri de reeskont politikasıdır. Açık piyasa muameleleri, ankes nispetlerine müdahele yanında reeskont haddinin tespiti merkez bankasına para arzını tayin edebilme imkânını vermektedir.
Reeskont politikası aşağıdaki şekilde yürütülür :
Merkez bankası, piyasada para darlığı ve def- lâsyonist bir durum mevcut ise reeskont haddini düşürür. Bu takdirde bankaların iskonto portföyündeki senetleri, merkez bankasına kırdırmakla elde edecekleri kazanç artmaktadır. Bankalar daha çok iskonto yapabilmek ve faiz haddini düşürmek imkânını kazanırlar, iskonto faizinin düş- . mesi, tüccarın elindeki senetleri kırdırma meylini artırır, neticede para arzı genişler. Faizin ucuzlaması ve paranın bollaşması efektif talebi artırır. üretim ve ithalât artma eğilimi gösterir. Yeni yatırımlara gidilebilir.
Merkez bankası, piyasada enflâsyonist bir durum mevcut ise, reeskont haddini yükseltir. Reeskont faizinin yükselmesi ile bankaların kazançları azalmaktadır. Bu durumda bankalar reeskont ettirdikleri senet miktarını daraltabilecekleri gibi iskonto‘ettikleri senetlere1 tatbik ettiklëri faiz haddini de‘ yükseltebilirler, ‘iskorito faizinin yükselmesi, piyasada para talebini daraltır. Efektif talebin daralması, spekülâsyonların azalması ve stok
tutma masraflarının artması enf/Ssyonist baskının
şiddetini hafifletmektedir.
Almancası : Rediskont. Redikontierung.
Fransızcası : réescompte.
İngilizcesi : rediscount.
(Bk; merkez bankaları, nötralizasyon, açık piyasa işlemleri, nötr faiz, likidite Tercihi Teorisi, iskonto).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın