REDEVANS – Rödevans

bir berat, lisans hakkı veya ticarî marka sahibinin bunu devrettiği firmalardan aldığı maddî karşılıktır.
Redevans, belirli sürelerde sabit bir miktar olarak kira gibi tahsil edilebilir veya istihsal birimi üzerinden alınabilir.
Günümüzde redevans sistemine en çok maden ve petrol işletmelerinde rastlanmaktadır. Petrol kumpanyalarının imtiyaz karşılığı devlete‘ödedikleri ‘pata,’ redëvâns’tr. Etibahk’lıntçikartıh3cak ‘mâdén “mfktarıriı ‘esbs1 tülrrlak Sürëtil’e Kafradehiz lBdkıf,v’ Kor^plfeksirîdeh ildiği’ btedël çdê. fedevanfc’- tır.
Almancası : Lizenzgebühren.
Fransızcası : redevances.
İngilizcesi : royalties.
(Bk; lisans, «know-how», redevans faizi).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın