REDEVANS FAİZİ – RÖDEVANS FAİZİ

hak sahiplerine belirli sürelerde ödenen sabit bir meblâğdır. Gerçek niteliği faizden çok kirayı andırmaktadır.
Almancası : Lizenzgebührenzins. Fransızcası : taux de redevance. İngilizcesi : royalty interest.
(Bk; redevans).

Yorum yazın