Raymond POiNCARE

devlet adamı ve avukat’tır.
1860-1934 yıllarında yaşamıştır.
İlk Cihan Savaşında, Fransanın Cumhurbaşkanı idi. Harpten önce ve sonra, Başbakanlık yapmıştır. Almanyayı baskı altında tutmak mak- sadile Ruhr havzasını askerî işgal altına almıştır.
Harpten sonra, Fransanın malî durumunu düzeltmiştir. Frangı tekrar altına bağlamış ve değerini 900 ayarlık 65.5 miligram ağırlığa düşürmüştür.
(Bk; Fransız frangı).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın