Raul PREBİSCH

Yirminci Yüzyıl iktisatçılarından^ dir.
Arjantinlidir.
Çevre Ekonomileri Teorisinin kuruGusudur>
Teorisi, Nurkse. Wagemann ve Robertson tarafından tenkide uğramıştır. ,
(Bk; Çevre Ekonomileri Teorisi).
olduğu siparişi yfrine getirebilmesi için müteşebbise açılan kredidir. En geniş uygulama ala* n», ihracattır, ihracat, inşaat veya imalât işlerin* de uğraşan bir firmanın bazan döner sermayesi gerekli malzemeyi almağa, tesislerini hazırlamağa ve ücretleri ödemeğe yeterli olmayabilir.
Verilmiş bir siparişi yerine getirmek imkânın sağlayıcı karakterdeki bu tip krediler, prefinans- man kapsamına girmektedir.
Almancası : Vorfinanzierung.
Fransızcası : préfinancement.
İngilizcesi : prefinancing.
(Bk; finansman, döner sermaye, kampanya kredisi, ara finansman).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın