RASYONALİZASYON

firmanın işletme randımanını yükseltici tedbirleri toplu olarak ifade eden terimdir.
Büro hizmetlerinde rasyonalizasyonu ilk düşünen ve prensiplerini koyan Henri Fayol’dur.
Sınaî üretime rasyonalizasyon esaslarını ilm? şekilde ilk tatbik eden Frédéric Winslow Taylor dur.
Taylorizmi büyük firma çapında başarılı uygulamağa tâbi tutan iş adamı, Henry Ford’dur.
Almancası : Rationalisierung.
Fransızcası : rationalisation.
İngilizcesi : rationalisation.
(Bk; rasyonellik, Taylorizm, Fayol, Henry Ford).

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın