RANT BENZERİ GELİRLER

emek ve sermaye üretim faktörlerinin, kısa dönemde, arzın elâstik olmaması nedeniyle elde ettikleri kazanç fazlasıdır.
Emek ve sermaye, toprakta olduğu gibi, kısa sürede çoğaltılamadıkları için, talep artışı karşısında. kıtlıktan doğma bir gelir fazlası temin edebilirler. Bu çeşit ranta, toprak rantından ayırmak için, quasi-rent yani rant benzen denmektedir.
Rant benzeri gelirler ancak kısa dönemlerde meydana gelebilir. Uzun dönemde arzın artabil- me imkânı mevcut olduğundan bu çeşit gelirlerin ortadan kalkacağı düşünülmektedir.
Almancası : Quasi-Rente.
Fransızcası : quasi-rente.
İngilizcesi : quasi-rent.
(Bk; rant).

Yorum yazın