PSİKOLOJİK PARA TEORİSİ

Nominalist Para Teorilerine karşı ileri sürülmüş bir görüştür. Bu teorinin dayandığı temel prensiplerden biri de Marjinal izm’öi r.
Paranın satınalma gücüne sahip olması, kıymetli madenlerden yapılmış olmasına bağiı değildir. Bu teori para değerini tayin eden faktörlerin sadece kantitatif değil aynı zamanda kali- tatif unsurlar olduğunu ifade etmektedir.
A. Aftalion. fiyat hareketlerinin mutlaka para miktarına bağlı olmıyacağını savunmuştur. Halkın zihniyeti, hisleri ve bilhassa gelecek için tahminleri para değerinin tayininde rol oynıya- caktır.
Aftalion a göre para kıymeti ile üretim hacmi arasındaki bağlar da mutlak değildir. Tasarruf hacmine, psikolojik faktörler de tesir etmektedir. Psikolojik faktörlerin, para değeri üzerindeki tesirleri, bilhassa deflâsyon zamanlarında kendini belli etmektedir. Ayrıca siyasî olaylar, para değerinin üzerinde rol oynamaktadır.
Almancası : psychologische Theorie des G el des.
Fransızcası : théorie psychologique de la monnaie.
İngilizcesi : psychological theory of money.
(Bk; Gelir Teorisi).

Yorum yazın