PROSPEKTİF TEORİSİ

planlama ve programlama tekniğini andıran bir yaklaşımla İktisadî olayların ve davranışların ileriye doğru izliyebilecekleri akışı nitelik açısından tahlil eden bir disiplindir.
Ancak planlama ve programlama tekniğinden farklı olarak, istatistik rakamlarını kullanmaksı- zın. tahlillerini kalitatif ölçülerle yürütür.
İktisadî hayata hâkim olan eğilimleri tesbit ederek bunlardan ileriye doğru projeksiyonlar çıkartır. Büyüme ve gelişme nedenlerini araştırır. Büyümeyi ve gelişmeyi tayin eden koşullara ileride yön çizebilecek etkenler üzerinde durur.
Modern Prospektif Teorisinin kurucusu. Gaston Berger’ dir.
Fransızcası : théorie prospective.
(Bk; Gaston Berger).

Yorum yazın