PROFORMA FATURA

nihaî satış ve teslimden önce, satıcı tarafından, muhtemel alıcıya verilen, ya da gönderilen ve hukukî anlamda belirli şartlarla satış vaadi teşkil eden, söz konusu malın, özelliklerini, miktarını, fiyatını, tutarını, satış ve teslim şartlarını ve diğer gerekli bilgileri gösteren bir ticarî belgedir. Proforma faturalar, genellikle, öne sürülen şartların yürürlükte olacağı, hüküm ifade edeceği öüreyi de belirtirler. Özellikle, satınalma kararı ile nihaî satınalmanın gerçekleşmesi arasında çok zaman ve formalitenin yer aldığı uluslararası alış verişlerde pro-forma faturalar, geniş ölçüde kullanılmakta ve ithal ve döviz satınalma izinlerinin alınması ile ilgili formaliteler, proforma faturalara dayanılarak yürütülmektedir. Proforma faturaların, nihaî satışı tes- bit eden satış faturaları ile karıştırılmaması gerekir.
Almancası : Proformarechnung.
Fransızcası : facture pro-forma.
İngilizcesi : proforma invoice.
(Bk; fatura).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın